Respected Members, You are hereby appointed as Hon'ble Members of Welfare Committee of District Bar Association, Karnal year 2018-2019.

S. No. Advocates's Name Contact No. Chamber No.
1. Arun Sharma 9896441850 12
2. Ashok Rana 9354111130 636
3. Balwant Singh Chauhan 9813010937 296
4. Brij Bhushan Sharma 9416153988 228
5. Charanjeet Wadhwa 9813075661 542
6. Daman Sehgal 9416266273 682
7. DharamVir Sandhu 9034270700 150
8. H. N. Bansal 9466268937 17
9. Harpreet Singh 9991424222 16-A
10. Ishwar Chaudhary 9896059046 723
11. Jagga Singh Virk 9416219769 226/604
12. Jai Pal Singh 9896338258 266
13. Jaipal Duhan 9416033999 97
14. Mohd. Rafid Chauhan 9416097234 573
15. Mohinder Mann 9896083330 563
16. Mohinder Saluja 9896256009 275
17. Mohit Chaudhary 9896508596 575
18. Narender Singh 9416467967 807/817
19. Narinder Kumar 8053960033 313
20. Narinder Sukhan 9813334133 264
21. O. N. Vadhera 9896038805 633
22. R. K. Kanojia 9896302167 86
23. Rajan Gupta 9255412031 167
24. Rajesh Mani Kaushik 9416081695 295
25. Rakesh Jain 9466065323 121
26. Rohit Gupta 9896315000 528
27. S. N. Bhardwaj 98122269831  
28. Sandeep Kalyan 9812185089 11
29. Sandeep Sangwan 9416209595 199A
30. Shalinder Sandhu 9896052513 81
32. Surender Seedpur 9416138213 260
33 Suresh Chaudhary 9896109489 510

Respected Members, You are hereby appointed as Hon'ble Members of Building Committee of District Bar Association, Karnal year 2018-2019.

Sr. No. Name of Advocate Ch. No. Contact No.
1. Abhishek Tanwar 206 9896518000
2. Acharan Singh 101 9416033200
3. Amar Singh Rana 284 9416192404
4. Anuj Gupta 14 9813016789
5. Ashok Kapoor 203 9896031333
6. Ashok Rana 237 9416470005
7. Babu Ram Dahiya 343 9812424214
8. Bhagwat Prashad Gupta 250 9416032386
9. Chhattar Singh   9896098213
10. Daman Sehgal 682 9416266273
11. Davinder Chaudhary 731 9896368741
12. Dharamvir Kharkali 23 9416468817
13. Dilawar Kajal 112 9896799162
14. Gurdyal Singh Kadian 245 9466588409
15. J. C. Chawla 176 9216085864
16. Manju Sharma 87 9896150583
17. Navot Singh Sawhney 511 9896211670
18. Pankaj Malhotra 48 9896250400
19. Prem Kashyap 803 921553359
20. Rajinder Gupta 38 9813018325
21. Rajinder Mohan Sharma 50 9812088202
22. Ram Niwas 337 9466809202
23. Rattan Lal Sharma 658 9315484937
24. Reena Rani 68 9813750123
25. Rohit Sharma 276 9813165605
26. Sandeep Khokar 298 9416483568
27. Sanjeev Lather 556 9813358776
28. Satya Dev Chaudhary 621 9467189399
29. Sudarshan Patlan 15 9896223555
30. Sunil Rana 6 9416109721
31. Thakur Virender Singh 572 9416126162
32. Vinod Gupta 552 9812178756
33. Vinod Kumar 251 9896086520
34. Vishal Goel 547 9896407971
35. Yash Pal Arora 516 9896877591

Respected Members, You are hereby appointed as Hon'ble Members of Digital Library Committee of District Bar Association, Karnal year 2018-2019.

S. No. Advocates's Name Designation Chamber No. Contact No.
1. Anuj Gupta Incharge 160 9813016789
2. Bhuvnesh Bhardwaj Asst. Incharge 306 9466176199
3. Paramjeet Singh Asst. Incharge 561-A 9466623075
4. Gopal Chauhan Asst. Inchgarge 67-A 9416318393